+48 41 33 030 33

Administrator Danych Osobowych

01 Sty 2018

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fontia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222111, której akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy w Kielcach, posiadająca numer NIP: 9591457812 oraz REGON: 292367398. Nasze dane kontaktowe: ul. Zagnańska 153 Kielce 25-563
Cel przetwarzania danych osobowych
Celem, dla których Fontia sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jest przede wszystkim zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Fontia sp. z o.o. jest:
1. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
2. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych,
3. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Fontia sp. z o.o. w związku z poniesioną przez Fontia sp. z o.o. szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Fontia sp. z o.o..
W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Fontia sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
Ponadto, Fontia sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring hotelowe w celu zapewnienie bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Fontia sp. z o.o.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Fontia sp. z o.o. jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Fontia sp. z o.o. informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
Przekazywanie danych
Twoje dane będą przetwarzane przez Fontia sp. z o.o., ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Fontia sp. z o.o. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. dostawcą usług wsparcia IT Fontia sp. z o.o., dostawcą usług pocztowych) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, usług hostingu naszej strony internetowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu). Dzięki temu możemy np. świadczyć usługi na wyższym poziomie, dbając o Państwa sprawną i szybką obsługę w hotelu. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym i służbom państwowym takim jak
policja, ABW czy organy podatkowe, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Fontia sp. z o.o. lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
Państwa uprawnienia
Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać.
Mają Państwo również prawo żądania dostępu do państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto informujemy, że Fontia sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza obszar EOG, a także, że Fontia sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Fontia sp. z o.o. zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Bristol Busko-Zdrój ****
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij