Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym biuro księgowe, dostawca hostingu, firma IT, firma obsługująca system rezerwacji online. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez 6 lat, a w przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody- do momentu jej cofnięcia. Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego- dobrowolne.

a.  świadczenia usług na podstawie art.6 ust.1 lit. b (RODO);

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U.  2018 poz. 800);

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.               

d. marketingu bezpośredniego- oferowania własnych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail, telefonicznie lub wiadomością SMS to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r.- Prawo Telekomunikacyjne. Twoja zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.

e. weryfikacji limitu osób przebywających na terenie obiektu na podstawie art 9 ust. 2 lit. a( RODO) w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo:iod@bristolbusko.pl lub telefonicznie: 41/370 58 77

Manage cookie settings
Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved