Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym biuro księgowe, dostawca hostingu, firma IT, firma obsługująca system rezerwacji online. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez 6 lat, a w przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody- do momentu jej cofnięcia. Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego- dobrowolne.

a.  świadczenia usług na podstawie art.6 ust.1 lit. b (RODO);

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U.  2018 poz. 800);

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.               

d. marketingu bezpośredniego- oferowania własnych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail, telefonicznie lub wiadomością SMS to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r.- Prawo Telekomunikacyjne. Twoja zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.

e. weryfikacji limitu osób przebywających na terenie obiektu na podstawie art 9 ust. 2 lit. a( RODO) w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo:iod@bristolbusko.pl lub telefonicznie: 41/370 58 77

Cookie-Einstellungen verwalten
Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert